2007-2010, the author’s collection

Autor

Włodzimierz Włoszkiewicz

Artysta malarz, wykładowca akademicki, kierownik Katedry Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.