Slide Slide Slide

Artysta malarz, nauczyciel akademicki, profesor Sztuk Plastycznych, kierownik Katedry Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.

Czytaj więcej

Miejsce i Czas

„Miejsce i Czas” to cykle rysunków i obrazów, które powstają od wielu lat. Z założenia mają charakter niekończącego się zapisu plastycznego. Miejsca, które są przestrzenią i czas przeplatają się ze sobą tworząc układ dla istnienia wzajemnych przybliżeń i oddaleń, spotkań i rozstań, rozkwitów i zamierań, wzlotów i upadków. Różnorodność moich i nie tylko moich doświadczeń miejsca i czasu jest jakby nieskończona w swoich jakościach i rodzajach.

Obserwacja swoistej dychotomii egzystencji, ciągle zmiennego procesu istnienia i niezmiennego charakteru konieczności to moja prawda emocjonalna, forma wyznania pozawerbalnego, jakim jest obraz malarski czy rysunek.

Czas Przemija – po nocy nastaje dzień, po dniu noc, mijają pory roku, upływają lata. Przede wszystkim zmiany dokonują się w nas samych. A jednak czuję, że są takie stany ducha i ciała, które istniały wczoraj, istnieją dzisiaj i będą istnieć jutro. Jedne mają charakter cykliczny, inne nieodwracalny.

W polu mojej obserwacji pojawiają się wszelkiego rodzaju obrazy zjawisk fizycznych w formie różnorodnych kształtów i stanów. Istnieją one ze swoją temperaturą, zapachem, smakiem, określane przez różne wartości światła i dźwięki.

Ta całościowa struktura wspólna wszystkim czasom, kształtowana i przekształcana rozwojem cywilizacyjnym, jest naszym światem, naszą rzeczywistością. W tej rzeczywistości, jako jej część – dopełnienie, istnieje moje, nasze życie, zarówno w makro jak i w mikroświatach: rodzina, dom, przyjaciele, znajomi, praca. Każdy element tworzący obecną rzeczywistość ma wpływ na bieg wydarzeń, tych będących z założenia konsekwencją czegoś i tych racjonalnie nieprzewidywalnych, ma wpływ na kształtowanie się świadomości i jej poziomu.

Przeżyte zdarzenia są świadectwem mojego istnienia, są historią miejsca i czasu, one określają charakter postawy wobec nowej jakości, dając jednocześnie sygnał do powstania idei – obrazu.

Obrazy

Miejsce dla siebie

Rysunek
tech. własna
150 x 100
2002 r.

Dla Autora pierwszoplanowe są dwie sprawy:

1. miejsce.

Jako malarz, Autor konsekwentnie zachowuje tożsamość. Świadczy o tym dobitnie jego twórczość od najwcześniejszych lat. Twórczość, która (zarówno ta z wyboru, jak i ta z konieczności biopsychicznej) realizowała się w świecie form organicznych – w nurcie malarstwa informel, nazwanego tak przez malarza i krytyka francuskiego Michela Tapié (ok. 1950 r.).

Chciałbym podkreślić, że w wielu obrazach Autora znajduję tę samą wspólnotę i miłość – te same uniesienia woli malarstwa i ducha, które niemal wybuchały w działach malarzy action painting – takich, jak choćby wielki Willem de Kooning. Jeśli w dalszym ciągu porównuję Autora z innymi malarzami, czynię to w celu jak najlepszego porozumienia się. Dlatego wymieniam jeszcze nazwiska Henri Michaux (École de Paris), Philip Guston (action painting U.S.), Nicolas de Stael (École de Paris) – za usiłowania pogodzenia w dziele realności widoków świata z malarstwem abstrakcyjnym. Trzeba też wyjaśnić, że chodzi o zamierzenia twórcze, o intencje, bowiem zarówno formalnie, jak i warsztatowo, malarstwo obu autorów różni się całkowicie.

2. kwestia wyboru.

Autor mówi: „Jako człowiek i twórca staję często przed faktem wyboru. Każdy dzień to kwestia wyboru”. Ale życie Autora to życie pośród sztuki – dla sztuki, dlatego najważniejszy okazał się ten jedyny wybór: sztuka organiczna – nie tylko jako odrzucenie dawnych reguł kompozycji – ale jako dzieło sztuki spontanicznej, wynikające z wewnętrznych wyobrażeń Artysty, jako dzieło zachowujące w pamięci wydarzenia i pewne „widoki” świata, osób – ważnych w życiu samego Artysty.

prof. Zdzisław Jurkiewicz
Katedra Rysunku, Malarstwa, Rzeźby
Politechniki Wrocławskiej

Kalendarium

Włodzimierz Włoszkiewicz

ur. 31.10.1950

Poznań – Polska

1970-1975

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych – Poznań

Od 1975

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby – Instytut Architektury Politechniki Poznańskiej

Od 1999

Kierownik Katedry Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych – Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

2004

Tytuł naukowy profesora Sztuk Plastycznych

laureat nagród i wyróżnień

wystawy indywidualne – rysunek i malarstwo

wystawy zbiorowe

wystawy indywidualne – wybór:

 • 1981 – indywidualna wystawa prac, Galeria „Nowa”, Teatr Nowy w Poznaniu
 • 1993 – indywidualna wystawa prac, Galeria Grażyny Kulczyk w Poznaniu
 • 1996 – indywidualna wystawa prac – rysunek i malarstwo, Galeria „Za Bramką” w Poznaniu
 • 1999 – indywidualna wystawa prac – rysunek i malarstwo, Galeria Polonez Poznań
 • 1999 – indywidualna wystawa – rysunek i malarstwo, Galeria Banku PKO BP w Poznaniu
 • 2003 – indywidualna wystawa – malarstwo, Galeria Polony w Poznaniu
 • 2005 – indywidualna wystawa – malarstwo w ramach VIII Festiwalu Nauki i Sztuki Galeria Stary Browar „Słodownia” w Poznaniu
 • 2011.03-05 – indywidualna wystawa – rysunek i malarstwo, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu
 • 2011.12-2012.01 – indywidualna wystawa – rysunek i malarstwo, Galeria Kancelaria w Poznaniu

prace w zbiorach prywatnych:

 • Polska
 • Niemcy
 • Austria
 • USA
 • Indie
 • Holandia

Kontakt

Włodzimierz Włoszkiewicz

e-mail: placeandtime(@)wloszkiewicz.com

tel. 501 536 716

Facebook