2007-2010, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu collection