2007-2010, zbiory Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu